Velkommen til Botne Aktivitetsenter

På vår tradisjonelle julefest 8/12-2015 dukket Gjensidigestiftelsen opp som en stor overraskelse. Hun brakte med seg en sjekk på kr. 35.000
Åpningstider i Koronatiden 2021
Vi har dessverre stengt inntil videre
Vi følger kommunens anbefalinger og vil åpne så fort situasjonen tillater det
Vi ønsker alle et Godt Nytt ÅR

Generelle opplysninger

Stiftelsen Botne Aktivitetssenter  ble dannet 2 . juni 2010 etter at Holmestrand kommune ikke lenger ønsket å drive to eldresenter.

Gunnar Gustavsen og Olav Nordstrøm, bestemte seg for å kjøpe eiendommen, slik at det kunne startes aktiviteter for eldre også oppe på platået i Holmestrand.

Disse to ildsjelene har latt stiftelsen leie lokalene vederlagsfritt hele tiden, og de har også bidratt med store pengebeløp, noe også andre privatpersoner har gjort. Entusiasmen og dugnadsiveren har økt betraktelig blant beboere i kommunen.

Den 10. august 2012 ble Stiftelsen Botne Aktivitetssenter rettmessig eier av

Guranveien 5-53, overført fra Gunnar Gustavsen og Olav Nordstrøm

Senterets formål er å videreføre de aktiviteter som har forgått her i alle år, nemlig å gi gode tilbud for de eldre på dagtid.
 Vi har egen kafeteria hvor man kan få kjøpt seg noe å spise.

Senteret har flere faste aktiviteter som vist i menyen til venstre.

Senteret har en fast ansatt i 50% stilling og i tillegg stiller det alltid opp frivillige som hjelper med å tilrettelegge for alle aktiviteter. De frivillige er en bærebjelke i driften av senteret.

 På kveldstid leies senteret bort til lokale foreninger og lag og i helgene er det ofte utleid til selskaper av forskjellige slag.

Ta kontakt hvis dere ønsker å leie.

 

 

Kontakter:

E-post:          botne.aktivitetssenter@h-nett.no

Telefon:        33 50 02 73 / 908 54 636

Styreleder:   900 36 208

Sekretær:      97 72 81 87

Med vennlig hilsen
Botne Aktivitetssenter