Velkommen til Botne Aktivitetsenter

Generelle opplysninger

Stiftelsen Botne Aktivitetssenter  ble dannet 2 . juni 2010 etter at Holmestrand kommune ikke lenger ønsket å drive to eldresenter.

Gunnar Gustavsen og Olav Nordstrøm, bestemte seg for å kjøpe eiendommen, slik at det kunne startes aktiviteter for eldre også oppe på platået i Holmestrand.

Disse to ildsjelene har latt stiftelsen leie lokalene vederlagsfritt hele tiden, og de har også bidratt med store pengebeløp, noe også andre privatpersoner har gjort. Entusiasmen og dugnadsiveren har økt betraktelig blant beboere i kommunen.

Den 10. august 2012 ble Stiftelsen Botne Aktivitetssenter rettmessig eier av

Guranveien 5-53, overført fra Gunnar Gustavsen og Olav Nordstrøm

Senterets formål er å videreføre de aktiviteter som har forgått her i alle år, nemlig å gi gode tilbud for de eldre på dagtid.
 Vi har egen kafeteria hvor man kan få kjøpt seg noe å spise.

Senteret har flere faste aktiviteter som vist i menyen til venstre.

Senteret har en fast ansatt i 50% stilling og i tillegg stiller det alltid opp frivillige som hjelper med å tilrettelegge for alle aktiviteter. De frivillige er en bærebjelke i driften av senteret.

 På kveldstid leies senteret bort til lokale foreninger og lag og i helgene er det ofte utleid til selskaper av forskjellige slag.

Ta kontakt hvis dere ønsker å leie.

 

 

Kontakter:

E-post:          botne.aktiv@outlook.com

Telefon:        33 50 02 73 / 908 54 636

Styreleder:   991 10 236

Sekretær:     930 80 552

Med vennlig hilsen
Botne Aktivitetsenter

Faste aktiviteter

29. mar, 2022
Faste aktiviteter
Mandag
Arbeidsstue kl 09.00 - 13.00
Sittedans Kl 10.15 - 11.00
Petanque Petter Pan KL 12.00 - 14.00
Seniornett

Tirsdag
Kulturdag KL 12.00 - 13.00
Servering av suppe KL. - 13.00

Onsdag
Klubb 07 KL 10.00 - 12.00
Stavgang/ Innetrim KL 10.00 - 13.30

Torsdag
Strikkekafe KL 11.00 - 13.30
Fredag stengt

Lørdag
Servering av risgrøt Kl 12.30
av og til underholdning
Hjertelig Velkommen