Styret

Styret består av:

 

  • Styreleder:       Reidar Næss
  • Styremedlem:  Olav Kilane
  • Styremedlem:  Solveig Næss
  • Styremedlem:  Brita L Johnsen
  • Styremedlem:  Jenny Sørensen
  • Varamedlem:  Ole Gunnar Solberg
  • Varamedlem:      Dagfin Larsen
  • Varamedlem:     Eva H Hansen
  • Varamedlem:     Nils Kværnes

    

  • Daglig leder:      Birgit Haug / Åshild Meland

Det er ikke lagt inn noen video