Kultur

Viggo Sandvik på trompet
Den Kulturelle Spaserstokken " Polfarerne" 2015

Hver tirsdag fra kl. 12 - 14

Quiz, kino, foredrag, sang og musikk innslag, prestens time og Den kulturelle spaserstokken. Den Kulturelle Spaserstokken er et samarbeid mellom kommune og fylket. Her fremføres det musikk og teaterforestillinger med kjente og profesjonelle aktører

Oddrun Smith Johansen takker for fin underholdning
Lallahompen visegruppe 2015
Lucia fra Botne skole 5.klasse 2013